MIBMiK rozpoczął realizację projektu MOSaIC, ERA Chairs Horyzont 2020

Celem projektu MOSaIC jest stworzenie w MIBMiK Interdyscyplinarnego Centrum Doskonałosci w w badaniach nad mechanizmami przekazywania sygnałów wewnątrz komórek. MOSAIC koncentruje się na naukowym i organizacyjnym rozwoju Instytutu. Stworzymy nowe laboratorium kierowane przez wybitnego naukowca oraz wprowadzimy usprawnienia instytucjonalne w zakresie zarządzania nauką, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Celem ERA Chairs jest wspieranie rozwoju i potencjału badawczego instytucji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zwycięskie jednostki dostają finansowanie na zatrudnienie wybitnych ekspertów w swojej dziedzinie, wzmacniających instytucje naukowo i wspierających ich ogólny rozwój - wprowadzając sprawdzone w najlepszych europejskich ośrodkach rozwiązania oraz inicjując nowe trendy w zarządzaniu nauką. MIBMiK jest jednym z 13 laureatów w Europie i jedynym w Polsce, który uzyskał ten prestiżowy grant w 2018 r. Poza polskim instytutem wyróżnione zostały także ośrodki z Czech, Słowenii, Cypru, Litwy, Estonii, Słowacji, Portugalii i Luksemburga. 

 

Tytuł projektu: „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości"

Akronim: MOSaIC

Okres realizacji: 01.11.2018 - 31.10.2023

Budżet: 2 498 887,50 Euro

Konkurs: H2020 WIDESPREAD-03-2017

Koordynator projektu: Prof. Jacek Kuźnicki

 

MOSaIC project team

Dyrekcja Instytutu i osoby zaangażowane w realizację projektu MOSaIC