Dr Filip Stefaniak w gronie laureatów grantu MINIATURA NCN

Dr Filip Stefaniak, Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka zdobył grant Narodowego Centrum Nauki w drugiej edycji konkursu MINIATURA. Dr Stefaniak otrzyma finasowanie w wysokości 21 670 zł na realizację projektu „Fotochromowe przełączniki molekularne jako ligandy ryboprzełączników”.