Dr Izabela Sabała i prof. Matthias Bochtler wśród laureatów programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowego NAWA

Dr Izabela Sabała, kierownik projektu Aurezyna i Prof. Matthias Bochtler, kierownik Laboratorium Biologii Strukturalnej  zdobyli grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Laureaci otrzymują finansowanie w wysokości 2 000 000 zł na realizację projektu pt. „Molekularne podstawy swoistości enzymów i ich zastosowania”, akronim MolSpec. W ramach tego grantu, dr Sabała and prof. Bochtler będą współpracować z Trinity College Dublin (Irlandia), Applied Molecular Biosciences Unit of the department of Life Sciences FCT-NOVA (Portugalia), Fraunhofer Institute for Silicate Research (Niemcy), Institute of Biotechnology of Vilnius University (Litwa), School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University (Anglia), New England Biolabs (USA) oraz Department of Biochemistry of the Stuttgart University (Niemcy).

Programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe umożliwia wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów mających na celu wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Dzięki wymianie międzynarodowej pracowników naukowych i doktorantów, MolSpec podniesie poziom badań i publikacji naukowych MIBMiK w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej i wzmacnia pozycję Instytutu na forum międzynarodowym.

Pełna lista grantobiorców dostępna jest na stronie internetowej NAWA.