Dr Cecilia L. Winata otrzymała dodatkowe środki na realizację projektu FIRST TEAM

Dr Cecilia L. Winata z powodzeniem złożyła wniosek do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i uzyskała zgodę na wprowadzenie zmian w obecnie prowadzonym projekcie FIRST TEAM „Genomiczne rozwinięcie układu przewodzącego serca u ryb z gatunku danio pręgowany”. W celu realizacji nowego proponowanego zadania dr Winata otrzymała 590 880 PLN na dodatkowe 12 miesięcy po pierwotnej dacie zakończenia projektu. Finalna data zakończenia projektu to 31.12.2020.