Otwarty konkurs na Lidera Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri w MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza wszystkich kandydatów do aplikowania do drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa Plancka na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Pozycja jest przeznaczona dla wybitnego naukowca prowadzącego innowacyjne badania wyróżniające się na arenie międzynarodowej, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu 15 lat przed złożeniem wniosku do Dioscuri. Termin składania aplikacji do Narodowego Centrum Nauki upływa 20 marca 2019 r.


Kontakt w sprawach naukowych:

prof. Jacek Jaworski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
e-mail: jaworski@iimcb.gov.pl
tel.: +48 22 5970755


Kontakt w sprawach administracyjnych:

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów
e-mail: dlibiszowska@iimcb.gov.pl
tel.: +48 22 5970714


Wszystkie informacje o programie, formularz zgłoszeniowy i regulamin jest dostępny na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/


Oferta dla kandydatów i opis Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znajduje się na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/files/dioscuri2-nz1-2.pdf