Prof. Marta Miączyńska objęła stanowisko dyrektora MIBMiK

W dniu 15 grudnia prof. Marta Miączyńska rozpoczęła czteroletnią kadencję na stanowisku dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Ustępujący dyrektor, prof. Jacek Kuźnicki, kontynuuje pracę w Instytucie jako kierownik Laboratorium Neurodegeneracji.