Prof. Jacek Kuźnicki w gronie nowo wybranych członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Prof. Jacek Kuźnicki został powołany przez Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN) na kadencję 2018-2022. Obecnie Rada NCN składa się z 24 wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Do zadań Rady należy również wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Rada NCN 17 12 2018


Skład Rady NCN w kadencji 2018-2020:

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2020 r.) – przewodnicząca

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Jakub Fichna (powołanie do 2022 r.)

 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (od powołanie do 2020 r.

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Stanisław Lasocki (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Barbara Lipińska (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Ewa Majchrzak (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. Dariusz Markowski (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Piotr Migoń (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Ewa Mijowska (powołanie do 2020 r.)

 • dr hab. Justyna Olko (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć

 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Anetta Undas (powołanie do 2020 r.)

 • prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (powołanie do 2022 r.)

 • dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (powołanie do 2022 r.)

 • prof. dr hab. Teresa Zielińska (powołanie do 2022 r.)