Dr Wojciech Pokrzywa otrzymał finansowanie EMBO Small Grant od Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej

Wojciech Pokrzywa, Kierownik Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu otrzymał dodatkowe finansowanie w wysokości 10 000 euro na zakup sprzętu (EMBO Small Grant). Są to dodatkowe środki do przyznanego wcześniej grantu Instalacyjnego EMBO.