Konferencja dla Młodych Naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej odbyła się w MIBMiK

Konferencja dla Młodych Naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej, zorganizowana przez doktorantów i pracowników Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie odbyła się 11 kwietnia 2019. Do poprowadzenia wykładów zaproszonych zostało czterech uznanych naukowców z całego świata: Peter Cherepanov (Francis Crick Institute, Wielka Brytania), Thomas Carell (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Niemcy), Holger Stark (Instytut Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka, Niemcy) oraz Jacek Kolanowski (Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska). Następnie 11 wyjątkowych młodych naukowców - magistrantów i doktorantów - miało okazję zaprezentować swoje badania na scenie. Odbyła się również sesja posterowa z 58 plakatami. W Konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.

Dzięki wsparciu sponsorów możliwe było zorganizowanie konkursów na najlepszą prezentację oraz najlepsze postery. Na zwycięzców głosowali wszyscy uczestnicy Konferencji.

Nagroda za najlepszą prezentację:

Kacper Walentynowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

In vitro and in vivo analysis of microglia responses in preclinical model of glioblastoma

 

Nagrody za najlepsze plakaty naukowe:

- Karol Nowosad, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie,
Transcriptome analysis of the developing chick joint interzones

- Brygida Baran, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
The dmc1 Mutant Allows An Insight Into The DNA Double-Strand Break Repair During Meiosis In Barley (Hordeum vulgare L.)

- Tomasz Obrębski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
Morpholino Mediated Knock-Down Of Cpeb1b Zebrafish Cause Early Developmental Delay

 

1

2

3

4

5

6 1

6 2

6 3

6 4

6 5

6 6

6 7

6 8

6 9

6 10

6 10

6 11

7 1

7 2

7 3

7 4

7 5

7 6

7 7

7 8