Honorowe wyróżnienia „Za Zasługi dla Wynalazczości” dla MIBMiK i prof. Janusza M. Bujnickiego

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, wręczyła dzisiaj honorowe odznaki „Za Zasługi dla Wynalazczości" przyznane przez Prezesa Rady Ministrów. Jedną z dwóch  wyróżnionych instytucji jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w którego imieniu  odznakę odebrała dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju. W gronie wyróżnionych naukowców znalazł się prof. Janusz M. Bujnicki, Kierownik Laboratorium Boinformatyki i Inżynierii Białka, którego doceniono za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.

Uroczystość nadania odznaczeń miała miejsce na konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

 

banner odznaki za zasługi dla Wynalazczości

dr Urszula Białek-Wyrzykowska i prof. Janusz Bujnicki

Fot. Robert Graff (www.facebook.com/RobertGraffFotografia)