MIBMiK ponownie z kategorią A+ w dyscyplinie nauki biologiczne

Z ogromna radością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymał najwyższą kategorię naukową A+. Ten sukces to zasługa wspólnej pracy i wysiłków podejmowanych przez naukowców, kierownictwo Instytutu i pracowników administracji.

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie kategorii A+ w dyscyplinie nauki biologiczne została podjęta w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej MIBMiK w latach 2017-2021, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, jako organu doradczego MEiN.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji były:

  • poziom naukowy prowadzonej działalności, w tym osiągnięcia publikacyjne pracowników naukowych Instytutu oraz przyznane patenty na wynalazki;

  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, takich jak np. komercjalizacja wyników badań naukowych i usługi badawcze;

  • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, w którym pozytywnie oceniony został wkład Instytutu w badania nad stwardnieniem guzowatym u dzieci oraz w opracowanie innowacyjnych strategii diagnostycznych chorób neurodegeneracyjnych.

Niezależni eksperci potwierdzili, że wyniki tych badań przełożyły się bezpośrednio na działania realizowane w ośrodkach klinicznych.

baner www 2022 08 23T134242.208