Raport Roczny Instytutu dostępny online

Z przyjemnością prezentujemy Raport Roczny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Okładka

 

Raport Roczny MIBMiK 01.2017-04.2018 (w języku angielskim) jest dostępny na stronie:

https://www.iimcb.gov.pl/en/institute/annual-reports/18-annual-report-2017