• Instytut
  • KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

 

Kodeks etyki pracownika naukowego został opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na 141. sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.

Pełna treść dokumentu: Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

baner www