closes
30
Styczeń

Osoba do opieki nad hodowlą małych gryzoni laboratoryjnych

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;

- odbyte szkolenia w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami;

- odbyte szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach;

- co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami wykorzystywanymi do doświadczeń (głownie mysz i szczur);

- znajomość języka angielskiego;

- dobra organizacja pracy

- znajomość ustawy z dn. 15 stycznia 2015 r. o Ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628)

Zadania:

- sprawowanie opieki nad hodowlą małych gryzoni, w tym:

  • organizacja pracy w hodowli małych gryzoni;
  • sprzątanie klatek, zabiegi hodowlane, monitorowanie warunków środowiskowych i kontrola prawidłowego funkcjonowania urządzeń w ramach zastępstw za osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad zwierzętami

- sprawowanie nadzoru nad osobami wyznaczonymi do sprawowania opieki nad zwierzętami;

- organizacja szkoleń dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi.

Informacje na temat profilu badań prowadzonych w MIBMiK dostępne są na stronie internetowej: http://www.iimcb.gov.pl

Wymiar czasu pracy:

25% etatu, elastyczność godzin pracy – praca w święta oraz dni wolne od pracy może być czasem wymagana.

Zainteresowane osoby, spełniające w/w wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lipca br. z dopiskiem MIBMiK_zwierzetarnia

W aplikacji prosimy o podanie swoich oczekiwań finansowych oraz o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."