Fundusze Norweskie

logo funduszy norweskich

Polska jest jednym z kilku krajów realizujących programy finansowane przez rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.

W kwietniu 2020 roku prof. Andrzej Dziembowski i dr hab. Wojciech Pokrzywa otrzymali dofinansowanie w konkursie GRIEG na projekty badawcze finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. Prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA, otrzymał środki na prowadzenie badań w ramach projekt: Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach, a dr hab. Wojciech Pokrzywa, Kierownik Pracowni Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu, został nagrodzony za projekt: Adaptacja komórkowa do zimna.


Więcej o projektach:

  1. Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach, Prof. Andrzej Dziembowski

  2. Adaptacja komórkowa do zimna, Dr hab. Wojciech Pokrzywa


Zobacz także: