A.Dziembowski / GRIEG

logo funduszy norweskich

Prof. Andrzej Dziembowski, Kierownik Laboratorium Biologii RNA, otrzymał fundusze na prowadzenie badań w ramach projektu: Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach.

 

More:


i6tytuł projektu: Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach.

 i1numer projektu: 2019/34/H/NZ3/00733

 i7partnerzyCentrum Nowych Technologii Uniwersytetu WarszawskiegoUniversity of Bergen; Department of Biomedicine

i13podmiot wspierający: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

i8kierownik zespołu naukowego: prof. Andrzej Dziembowski 

cashprzyznane finansowanie: 6 380 050 PLN / 1 497 699 EUR