Publikacje

Tytul

Author

Slusarczyk P, Mandal PK, Zurawska G, Niklewicz M, Chouhan KK, Macias M, Szybinska A, Cybulska M, Krawczyk O, Herman S, Mikula M, Serwa R, Lenartowicz M, Pokrzywa W, Mleczko-Sanecka K.

Year

2022

Journal

bioRxiv preprint

Volume

April 08, 2022

Pages

doi: 10.1101/2022.01.16.476518