Publikacje

Tytul

Author

Pawłowski M, Lasica AM, Jagusztyn-Krynicka EK, Bujnicki JM

Year

2009

Journal

Pol J Microbiol

Volume

58

Pages

181-4