Publikacje

Tytul

Author

Raczko AM, Bujnicki JM, Pawlowski M, Godlewska R, Lewandowska M, Jagusztyn-Krynicka EK

Year

2005

Journal

Microbiology

Volume

151

Pages

219-31