Publikacje

Tytul

Author

Radlinska M, Kondrzycka-Dada A, Piekarowicz A, Bujnicki JM

Year

2005

Journal

Proteins

Volume

58

Pages

263-70