Publikacje

Tytul

Author

Lundström J, Rychlewski L, Bujnicki J, Elofsson A

Year

2001

Journal

Protein Sci

Volume

10

Pages

2354-62