Publikacje

Tytul

Author

Bednarczyk P, Wieckowski MR, Broszkiewicz M, Skowronek K, Siemen D, Szewczyk A

Year

2013

Journal

PLoS One

Volume

8(6)

Pages

e68125