Publikacje

Tytul

Author

Szczepaniak K, Lach G, Bujnicki JM, Dunin-Horkawicz S

Year

2014

Journal

J Struct Biol.

Volume

188(2)

Pages

123-33