Publikacje

Tytul

Author

Filipek A, Jastrzebska B, Nowotny M, Kuznicki J

Year

2002

Journal

J Biol Chem

Volume

277

Pages

28848-52