Publikacje

Tytul

Author

Mossakowska M, Puzianowska-Kuznicka M, Barcikowska M, Chiron-Jouan S, Czyzewski K, Derejczyk J, Franceschi C, Gabryelewicz T, Galus K, Grodzicki T, Gross R, Klich-Raczka A, Luczywek E, Passeri G, Pfeffer A, Pruszynski J, Radziszewska E, Sikora E, Sosnowski M, Styczynska M, Wasiak B, Wieczorowska-Tobis K, Zyczkowska J, Kuznicki J

Year

2000

Journal

Gerontologia

Volume

8

Pages

35-39