Publikacje

Tytul

Author

Filipek A, Jastrzebska B, Nowotny M, Kwiatkowska K, Hetman M, Surmacz L, Wyroba E,Kuznicki J

Year

2002

Journal

J Biol Chem

Volume

277

Pages

21103-9