Publikacje

Tytul

Author

Nowotny M, Spiechowicz M, Jastrzebska B, Filipek A, Kitagawa K, Kuznicki J

Year

2003

Journal

J Biol Chem

Volume

278

Pages

26923-8