Publikacje

Tytul

Author

Zekanowski C, Religa D, Safranow K, Maruszak A, Dziedziejko V, Styczyńska M, Gacia M, Golan M, Pepłońska B, Chlubek D, Kuźnicki J, Barcikowska M

Year

2005

Journal

J Neural Transm

Volume

112

Pages

839-45