Publikacje

Tytul

Author

Bhattacharya S, Lee YT, Michowski W, Jastrzebska B, Filipek A, Kuznicki J, Chazin WJ

Year

2005

Journal

Biochemistry

Volume

44

Pages

9462-71