Publikacje

Tytul

Author

Zabka M, Leśniak W, Prus W, Kuźnicki J, Filipek A

Year

2008

Journal

Biochem Biophys Res Commun

Volume

370

Pages

179-83