Publikacje

Tytul

Author

Bialopiotrowicz E, Kuzniewska B, Kachamakova-Trojanowska N, Barcikowska M, Kuznicki J, Wojda U

Year

2011

Journal

Neurobiol Aging

Volume

32 (12)

Pages

2319.e13–2319.e26