Publikacje

Tytul

Author

Jassem J, Jassem E, Jakóbkiewicz-Banecka J, Rzyman W, Badzio A, Dziadziuszko R, Kobierska-Gulida G, Szymanowska A, Skrzypski M, Zylicz M

Year

2004

Journal

Cancer

Volume

100

Pages

1951-60