Publikacje

Tytul

Author

Spiechowicz M, Zylicz A, Bieganowski P, Kuznicki J, Filipek A

Year

2007

Journal

Biochem Biophys Res Commun

Volume

357

Pages

1148-53