Zamówienia z dziedziny nauki

1. Dostawa regałów do hodowli ryb Danio rerio

   Informacja o udzielonym zamówieniu. pdf.

2. Dostawa regału do hodowli ryb Danio rerio

  Informacja o udzielanym zamówieniu.pdf 

 Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf 

3. Dostawa urządzenia służacego do określania ilości, jakości DNA, RNA i białek

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

4. Dostawa systemu do hodowi ryb Danio rerio

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty.pdf.

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf.

Zał. nr 3 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf.

Zał. nr 4 do ogłoszenia - Plan pomieszczenia instalacji systemu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

5. Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego do mikromanipulacji wraz z zestawem do mikromanipulacji - 1 szt.

Ogłoszenie o udzielanym ogłoszeniu.pdf.

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty.pdf.

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf.

Zał. nr 3 do ogloszenia - Wzór umowy.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

6. Dostawa odczynników do sekwencjonowania DNA

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

7. Dostawa chromatografu AKTA

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

8. Dostawa wypasażenia do stanowiska mikroskopowego

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

9. Modernizacja spektrometru masowego Amazon ETD firmy Bruker

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

10. Wygenerowanie linii trangenicznych ryb Danio rerio

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

11. Dostawa systemu do hodowli ryb Danio rerio

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

12. Dostawa stereoskopowego mikroskopu fluorescencyjnego LEICA wraz z wyposażeniem - 1 szt.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf.

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty: pdf, word.

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia: pdf, word.

Zał. nr 3 do ogłoszenia - wzór umowy: pdf, word.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na postawie art. 4 pkt. 8 i 8a

1. Dostawa urządzenia do obrazowania

Zapytanie ofertowe

 

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf.