Publikacje

Tytul

Author

Park PS, Sapra KT, Jastrzebska B, Maeda T, Maeda A, Pulawski W, Kono M, Lem J, Crouch RK, Filipek S, Müller DJ, Palczewski K

Year

2009

Journal

Biochemistry

Volume

48

Pages

4294-304