Publikacje

Tytul

Author

Park PS, Filipek S, Wells JW, Palczewski K

Year

2004

Journal

Biochemistry

Volume

43

Pages

15643-56