Publikacje

Tytul

Author

Kalaidzidis I, Miaczynska M, Brewińska-Olchowik M, Hupalowska A, Ferguson C, Parton RG, Kalaidzidis Y, Zerial M

Year

2015

Journal

J Cell Biol

Volume

211(1)

Pages

123-44