Publikacje

Tytul

Author

Chojnacka M, Gornicka A, Oeljeklaus S, Warscheid B, Chacinska A

Year

2015

Journal

J Biol Chem

Volume

290(24)

Pages

15304-12