Publikacje

Tytul

Author

Kupisz-Urbańska M, Broczek K, Galus K, Mossakowska M, Marcinowska-Suchowierska E.

Year

2020

Journal

Pol Arch Intern Med

Volume

Epub 2020 Jun 24. PMID: 32579313

Pages

doi: 10.20452/pamw.15460