Publikacje

Tytul

Author

Pruszynski J, Gross R, Mossakowska M, Barcikowska M, Czyzewski K, Derejczyk J, Galus K, Grodzicki T, Jedrkiewicz H, Klich-Raczka A, Kupsc W, Luczywek E, Pfeffer A, Puzianowska-Kuznicka M, Sosnowski M, Styczynska M, Wasiak B, Wieczorowska-Tobis K, Zyczkows

Year

2003

Journal

Gerontologia

Volume

2

Pages

80-83