• Badania
  • Publikacje
  • PolSenior Project
  • Interrelation between genotypes of the vitamin D receptor gene and serum sex hormone concentrations in the Polish elderly population: the PolSenior study

Publikacje

Tytul

Author

Laczmanski L, Milewicz A, Puzianowska-Kuznicka M, Lwow F, Kolackov K, Mieszczanowicz U, Pawlak M, Krzyzanowska-Swiniarska B, Bar-Andziak E, Chudek J, Mossakowska M

Year

2014

Journal

Exp Gerontol

Volume

57

Pages

188-190