• Status prawny

Status prawny

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstał na mocy międzynarodowej umowy między Rządem RP a UNESCO. Formalnie został powołany ustawą sejmową z dn. 26 czerwca 1997 r., a swą faktyczną działalność rozpoczął w 1999 r.