• SZKOŁA DOKTORSKA

Szkoła Doktorska

Program Kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych

Zasady Rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych

Regulamin Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych

ZARZĄDZENIE nr 5.2019 w sprawie utworzenia Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr. 1_2019 / International Advisory Board Resolution no. 1_2019

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr 2_2019 / International Advisory Board Resolution no. 2_2019

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr 3_2019 / International Advisory Board Resolution no. 3_2019

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr 4_2019 / International Advisory Board Resolution no. 4_2019

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr 5_2019 / International Advisory Board Resolution no. 5_2019

Uchwała Międzynarodowego Komitetu Doradczego nr 6_2019 / International Advisory Board Resolution no. 6_2019

DECYZJA NR 2.2019 W SPRAWIE REKRUTACJI

Wyniki pierwszej rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD

Regulamin przeprowadzania w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie postępowania o nadanie stopnia doktorai Komórkowej w Warszawie postępowania o nadanie stopnia doktora

Program kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] na rok akademicki 2020/2021

Zasady rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] na rok akademicki 2020/2021