• Zamówienia publiczne
  • Dostawa serwerów na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dostawa serwerów na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dnia 2019-07-08
Zamówienie publiczne ADZ.261.18.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Dostawa serwerów na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Wyjaśnienie oraz zmiany treści SIWZ z dnia 18.07.2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 3a ze zmianami


Informacja z otwarcia ofert


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty