• Zamówienia publiczne
  • Dostawa komponentów do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby wsparcia Centrum Strukturalnej Kriomikroskopii Elektronowej (cryo-EM) w MIBMiK w Warszawie

Dostawa komponentów do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby wsparcia Centrum Strukturalnej Kriomikroskopii Elektronowej (cryo-EM) w MIBMiK w Warszawie

Dnia 22.08.2019
Zamówienie publiczne ADZ.261.35.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 144 000 euro:

Dostawa komponentów do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby wsparcia  Centrum Strukturalnej Kriomikroskopii Elektronowej (cryo-EM) w MIBMiK w Warszawie

 

Postępowanie jest prowadzone przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb/proceedings