• Zamówienia publiczne
  • Postępowanie poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na: Wycenę wartości rynkowej praw własności intelektualnej oraz wycenę technologii.

Postępowanie poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na: Wycenę wartości rynkowej praw własności intelektualnej oraz wycenę technologii.

Dnia 15.03.2021MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o wartości poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na:

Wycenę wartości rynkowej praw własności intelektualnej oraz wycenę technologii.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki edytowalne do zaproszenia