• Zamówienia publiczne
  • Zamówienie z wolnej ręki: Sprzedaż i montaż fabrycznie odnowionego modułu optycznego w sekwenatorze NextSeq500 wraz z udzielaniem 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty dostarczone i zamontowane w Urządzeniu w ramach montażu modułu oraz objęcie

Zamówienie z wolnej ręki: Sprzedaż i montaż fabrycznie odnowionego modułu optycznego w sekwenatorze NextSeq500 wraz z udzielaniem 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty dostarczone i zamontowane w Urządzeniu w ramach montażu modułu oraz objęcie

Dnia 2019-04-08
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.11.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Zamówienie z wolnej ręki: Sprzedaż i montaż fabrycznie odnowionego modułu optycznego w sekwenatorze NextSeq500 wraz z udzielaniem 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty dostarczone i zamontowane w Urządzeniu w ramach montażu modułu oraz objęcie gwarancją całego Urządzenia przez okres 24 miesięcy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcie umowy