• Konferencja dla Młodych Naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej odbyła się w MIBMiK
    Więcej
  • Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego i Konkurs na Kierownika Laboratorium w ramach projektu ERA Chairs
    Więcej
  • Prof. Janusz M. Bujnicki został nominowany na członka Komisji Ewaluacji Nauki
    Więcej

Seminaria

04
kwiecień
2019

09:15

Dr. Jakub Urbański

Biotech Innovations

To eat a cookie and to have a cookie - how to combine patents and publishing

Host: Prof. Marta Miączyńska

28
marzec
2019

09:15

Anton Slyvka

Laboratory of Structural Biology, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw

Detecting and processing enzymatically modified cytosines

Host: IIMCB

18
marzec
2019

10:00

Prof. Michał Opas

University of Toronto, Canada

Intralumenal Calcium Homeostasis of the Endoplasmic Reticulum and the Cell Fate Choice during Differentiation of the Derivative Cell Types

Host: Prof. Jacek Kuźnicki

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.