• Prof. Jacek Jaworski i prof. Matthias Bochtler wśród laureatów programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
    Więcej
  • Otwarty nabór na stanowisko Kierownika Laboratorium w ramach projektu ERA Chairs
    Więcej
  • Prof. Matthias Bochtler otrzymał grant DAINA 1 Narodowego Centrum Nauki
    Więcej

Seminaria

05
lipiec
2018

09:15

Prof. Jan Rehwinkel

Associate Professor of Innate Immunology Group Leader MRC Human Immunology Unit University of Oxford Weatherall Institute of Molecular Medicine

Sensing and Restricting: Innate Immune Control of Virus Infection.

Host: Prof. Matthias Bochtler

21
czerwiec
2018

09:15

Prof. Leos Shivaya Valasek, PhD

Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences

Stop codon readthrough inducing tRNAs and their therapeutic potential

Host: Marcin Nowotny, PhD

14
czerwiec
2018

09:15

Yuu Kimata, PhD

Department of Genetics University of Cambridge

Linking Cell Fate to the Cell Cycle: Proteolytic regulation of the centrosome by APC/C-Vihar ensures the oocyte development in Drosophila.

Host: Marcin Nowotny, PhD

Publikacje

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.