• Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
     
    Więcej
  • Magdalena Kędra w gronie laureatów grantu ETIUDA 8 NCN
    Więcej
  • Pożegnanie prof. dr. hab. Grzegorza Wilczyńskiego
    Więcej

Seminaria

03
lipiec
2020

15:00

Steven A. Benner

Foundation For Applied Molecular Evolution (FFAME), FL, USA

Science Club with Steven Benner: The Origin of Life on Earth, Mars, and Beyond

Host: IIMCB

25
czerwiec
2020

13:30

Dr. Agata Starosta

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Translation regulation in bacteria: from Bacillus to lake sediments – a story of my lab.

Host: prof. Jacek Jaworski

18
czerwiec
2020

15:00

Prof. Chris Tate

MRC Laboratory of Molecular Biology

From transporters to receptors: a life in the greasy world of membrane proteins

Host: prof. Jacek Jaworski

Publikacje

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.