• Podsumowanie konferencji „Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe”
    Więcej
  • Sesja Sprawozdawcza Doktorantów MIBMiK
    Więcej
  • Prof. Andrzej Dziembowski pokieruje nowym laboratorium w MIBMiK
    Więcej

Seminaria

18
październik
2019

09:15

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw, Poland

Dissecting immune cell heterogeneity of brain tumors

Host: Prof. Jacek Jaworski

17
październik
2019

09:15

Tomasz Trombik, PhD

Department of Biophysics, Faculty of Biotechnology, University of Wrocław

Multiple faces of ABCA1 protein: from immunology to antibiotic resistance

Host: Dr. Wojciech Pokrzywa

10
październik
2019

09:15

Piotr Szwedziak, PhD

Laboratory of Structural Cell Biology, Centre of New Technologies, UW

Bidirectional contraction of a contractile injection system

Host: Prof. Matthias Bochtler

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.