• Dr Tomasz Kuliński wśród laureatów programu SONATINA NCN
    Więcej
  • Prof. Marta Miączyńska i prof. Marcin Nowotny członkami prestiżowej organizacji Academia Europaea
    Więcej
  • Raport Roczny 2018
    Więcej

Seminaria

23
sierpień
2019

11:00

Allan V Kalueff, PhD, Professor

ZENEREI Institute and The International Zebrafish Neuroscience Research Consortium (ZNRC), USA

How zebrafish models are reshaping modern translational neuroscience

Host: Prof. Jacek Kuźnicki and Dr. Justyna Zmorzyńska

17
lipiec
2019

13:00

Panagiotis Alexiou, PhD

Central European Institute of Technology Masaryk University, Brno, Czech Republic

Hunting for Genomic patterns via Deep Learning

Host: Prof. Janusz M. Bujnicki

12
lipiec
2019

10:00

Alexander Wlodawer, Ph.D.

National Institutes of Health, USA

Structure and mechanism of a cancer drug L-asparaginase - half century in a search for answers

Host: Prof. Matthias Bochtler and Prof. Marcin Nowotny

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.