• Konferencja dla nauczycieli i popularyzatorów nauki "WZOROWA NAUKA, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe"
    Więcej
  • Dr Tomasz Kuliński wśród laureatów programu SONATINA NCN
    Więcej
  • Prof. Marta Miączyńska i prof. Marcin Nowotny członkami prestiżowej organizacji Academia Europaea
    Więcej

Seminaria

25
wrzesień
2019

09:15

Steven Fong, PhD

Republic Polytechnic, Program Chair, Diploma in Marine Science and Aquaculture, Program Manager, Diploma in Urban Agriculture Technology

The Singapore Food Story: A career detour

Host: Vladimir Korzh, PhD

19
wrzesień
2019

09:15

Prof. Grzegorz Sumara

Dioscouri Group Leader, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Poland

Signaling Cascades in Metabolic Diseases

Host: Prof. Matthias Bochtler

05
wrzesień
2019

09:15

Radosław Nowak, Ph.D.

Department of Cancer Biology Dana-Farber Cancer Institute Harvard Medical School, USA

Targeted protein degradation: Plasticity of inter-protein contacts confers selectivity

Host: Prof. Marcin Nowotny

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.