• Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców MIBMiK
    Więcej
  • Raport Roczny MIBMiK za rok 2019
    Więcej
  • Anton Slyvka wśród laureatów konkursu START 2020!
    Więcej

Seminaria

21
maj
2020

15:00

Prof. Alexander Zholos

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ion channels then and now: from the beginning of life on Earth to the major class of molecular drug targets

Host: Prof. Jacek Jaworski

14
maj
2020

15:00

Prof. Kathrin Thedieck

Institute of Biochemistry of University of Innsbruck

Stress granule proteins meet TSC-mTOR signaling: an unexpected mechanism of lysosomal TSC tethering

Host: prof. Jacek Jaworski

21
kwiecień
2020

15:00

Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Mossakowski Medical Research Center (Polish Academy of Sciences)

Aging: why, how and can we do anything about it?

Host: prof. Jacek Jaworski

Publikacje

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.