• Prof. Edward Egelman z Uniwersytetu w Wirginii, laureat Stypendium Fullbrighta, gościem MIBMiK w dniach 23-25 maja
    Więcej
  • Raport Roczny dostępny na stronie!
    Z przyjemnością prezentujemy nowy Raport Roczny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
    Więcej
  • Prof. Janusz M. Bujnicki członkiem prestiżowej organizacji EMBO
    Więcej

Seminaria

29
maj
2018

09:15

Radhan Ramadass, PhD

Max Planck Institute for Heart and Lung Research Developmental Genetics Lab Bad Nauheim Germany

Four Dimensional Cardiac Imaging in Living Zebrafish Embryos

Host: Rashid Minhas, PhD

28
maj
2018

11:00

Tomasz Jurkowski, PhD

Universität Stuttgart, Institute of Biochemistry, Stuttgart, Germany

Synthetic programming of epigenetic states

Host: Marcin Nowotny, PhD

23
maj
2018

14:00

Edward H. Egelman, Ph.D.

Harrison Distinguished Professor Department of Biochemistry & Molecular Genetics University of Virginia

Introduction to cryo-EM

Host: Marcin Nowotny, Ph.D.

News

news

Raport Roczny Instytutu dostępny online

Z przyjemnością prezentujemy Raport Roczny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.   Raport Roczny MIBMiK 01.2017-04.2018 (w języku...

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.