• Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Marty Miączyńskiej
    Więcej
  • Wizyta niemieckiej delegacji w MIBMiK
    Więcej
  • Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko - Centrum Dioscuri w MIBMiK oficjalnie otwarte
    Więcej

Seminaria

21
październik
2021

15:00

Michał Gdula, Ph.D.

Adam Mickiewicz University

How to shut down a whole chromosome? - SmcHD1, epigenetics and 4D genome in X inactivation

Host: Prof. Jacek Jaworski

13
październik
2021

15:00

Agnieszka Pastuła

Jagiellonian University, Cracow, Poland

The Role of Fibroblasts as Niche Cells in Homeostasis and Disease

Host: Spotlight Talks

07
październik
2021

15:00

Prof. Scott Sternson, PhD

HHMI’s Janelia Research Campus & University of California, USA

Molecular insights into neural coding of appetite and other behavioral states

Host: Prof. Jacek Jaworski & Dr. Bartosz Tarkowski & Dr. Andrii Kopach

Publikacje

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.