Seminaria

19
październik
2017

09:15

Prof. Ichiro Yamashita

Graduate School of Engineering、 Osaka University, 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Japan

Biological Path to Nanodevices

Host: Prof. Jacek Kuznicki

12
październik
2017

09:15

Kris Kobielak, M.D., Ph.D.

Laboratory of Stem Cells, Development and Tissue Regeneration. Centre of New Technologies University of Warsaw

Coexistence of Variety of Skin Stem Cells in Tissue Specific Homeostasis and Regeneration

Host: Prof. Matthias Bochtler

05
październik
2017

09:15

Alessandro Costa

The Francis Crick Institute, London, United Kingdom

Cryo-EM approaches to understanding the eukaryotic replisome

Host: Prof. Marcin Nowotny

Publikacje

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.