• Prof. Janusz M. Bujnicki został nominowany na członka Komisji Ewaluacji Nauki
    Więcej
  • Dr Wojciech Pokrzywa otrzymał finansowanie EMBO Small Grant od Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej
    Więcej
  • Konferencja dla Młodych Naukowców
    Więcej

Seminaria

18
marzec
2019

10:00

Prof. Michał Opas

University of Toronto, Canada

Intralumenal Calcium Homeostasis of the Endoplasmic Reticulum and the Cell Fate Choice during Differentiation of the Derivative Cell Types

Host: Prof. Jacek Kuźnicki

07
marzec
2019

09:15

Dr. Kamil Jastrzębski, Dr. Matylda Macias, Dr. Katarzyna Misztal, Dr. Tomasz Węgierski

IIMCB

IIMCB Core Facilities: equipment, techniques and experts’ support”

Host: Core Facility: Bioimaging techniques and NGS

28
luty
2019

09:15

Dr. Joanna Dodzian & Dr. Krzysztof Skowronek & Dr. Roman Szczepanowski

Zebrafish Core Facility, Core Facility: Biophysical and biochemical techniques

IIMCB Core Facilities: equipment, techniques and experts’ support

Host: IIMCB

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.