• GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DLA NAUKOWCÓW MIBMiK
    Dr Jan Brezovsky, Prof. Janusz M. Bujnicki, dr Filip Stefaniak i Aleksandra Tempes uzyskali finansowanie na realizację swoich projektów w ramach 13-tej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).
    Więcej
  • Otwarty konkurs na Lidera Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri w MIBMiK
    Więcej
  • Prof. Jacek Kuźnicki został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
    Więcej

Seminaria

21
grudzień
2017

11:00

Patrick Shaw Stewart

Douglas Instruments Ltd, Hungerford, UK

How new strategies can improve productivity in crystallization and cryoEM

Host: Prof. Marcin Nowotny

14
grudzień
2017

09:15

Vladimir Korzh

Laboratory of Neurodegeneration International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw

The empty-headed guide into hollow brains

Host: Vladimir Korzh

30
listopad
2017

09:15

Dr. Małgorzata Zakrzewska

Department of Protein Engineering Faculty of Biotechnology University of Wrocław

The double life of FGF1

Host: Prof. Marta Miaczynska

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki.