Statyczna nakladka
Porozumienie o
utworzeniu MIBMiK
[PDF]
Ustawa
z dnia 26 czerwca 1997
[PDF]
Statut
MIBMiK
[PDF]